انتخاب صفحه

 عشــایرنصرآباد جرقویه سفلی

download (2) download images (1) images (2) images (7) images (8) images IMG_1535 IMG_1536 IMG_1537 IMG_1539

فروردین وأردیبهشت که می شود ،کم کم عشایران نصرآبادی به فکر کوچ به سمت مناطق سردسیر همچون:همگین ،نقنه،بروجن وآن اطراف وهر جایی که بتوانند مرتعی برای گله ی خود بیابند می اُفتند.

عشایر نصرآباد که گله های میش وبُزه خودرا در أوایل پاییز به سمت نصرآباد آورده اند ودر بیابان های اطراف شهر مثل بّندا (بندآب یا بندها) کوه محمد نوجوان واطراف امامزاده شاه سید علی أکبر آورده بودند

حالا که هوا گرم می شود ومراتع سرسبز و خوش آب وهوا می شود به آن مناطق کوچ می کنند

کوچ این عشایر خود ماجرایی است که از زبان پیرمردهای نصرآبادی شنیدنی تر است

شاید نزدیک به نیم یا یک چهارم مردم نصرآباد هنوز عشایرند وبا اینکه هرساله جمعیت عشایری کاهش می یابد وبسیاری از عشایران گوسفندان خود را فروخته وساکن می شوند أما هنوز هم عشایران زیادی در نصر آباد داریم

برای کوچ بهاره ابتدا گله های خود را کوچ می دهندکه بعضی از آنها با ماشین های خاور یا نیسان گوسفندان را بار زده وبه مرتع می برند بعضی دیگر هم به صورت پیاده می چرانند وبه مرتع می برند که همین حدود ۲ یا ۳روز طول می کشد وخود این کار هم مشکل است.چندروز پیاده پیمودن راه وعبور دادن گله از جاده ها وکوهها ودیگرمشکلات بین راه است که می توان اشاره نمود.همه ی این کارها را مردان عشایر أنجام می دهند

وسپس خانه و زندگی خودرا می برند که همین موجب قرار دادن فرزندانشان که در حال تحصیلند می شود

وخود ماجرایی است بعضی فرزندان را به مادر بزرگ یاپدر بزرگ واگذار می کنند،بعضی دیگر هم مستقل در خانه ی خود می مانند تا پس از اتمام امتحانات که یکماه پس از دوری خانواده می کشد به پیش پدر ومادر خود بروند

بسیاری از عشایران نصرآبادی چون از زمان های قدیم به جاهای خاصی کوچ می کرده اند هم اکنون نیز برای ورود به مراتعشان مجوز دارند ومی توانند به آنجا کوچ کنند

مناطقی همچون سبزکوه چهارمحال بختیاری ، چارچوقی نقنه،چاربازار و… از جمله محل های کوچ عشایران نصرآبادی است

زندگی عشایر زندگی سختی است ،بعضی اوقات مشکلاتی مثل حمله ی گرگ وکفتار ودال(پرنده ی گوشتخوار)،سیل ،گم شدن و… مواجه می شوند

نصرآباد هرساله شاهد این رفت وآمد در فصل بهار می باشد که همین موجب کاهش جمعیت شهر وخلوت شدن نصرآباد میشود

مردم نصرآباد زندگی متفاوتی دارند گروهی سخت عشایرند که حتی فرزندان خود را از تحصیل منع میکنند وبه چوپانی می فرستند،گروهی در زمان قدیم عشایر بوده اندو به علت مشکلات و… دیگر به کوچ نمی روند و ساکن شده اند

گروه سوم کسانی هستند که اصلاً کوچ نکرده اند که این مورد شامل تاجیکهای شهر وکمی از عرب ها میشود

هرکدام از این نوع زندگی نوع خاصی از طرز تفکر،آداب و رسوم، فرهنگ وروشهای خاص فعالیت های اجتماعی واقتصادی را به همر اه دارد

نویسنده : مجید عرب مختاری

عرب جرقویه دارای نژادهای عرب مختاری، عرب صالحی و عرب جعفری است.
عشایر استان اصفهان شامل ۹ هزار و ۶۰۵خانوار با ۵۲ هزار و ۹۰۰ نفر جمعیت در قالب سه ایل بختیاری ، قشقایی و عرب جرقویه هستند.
عشایر این استان با یک میلیون راس دام سالانه ۲۵درصد گوشت قرمز این استان راتامین می کنند.
عشایر استان اصفهان با تولید ۲۴هزار متر مربع صنایع دستی از جمله قالی ، قالیچه ، گلیم ، زیلو ، حصیر ، کناره ، خورجین و دستکش یک سوم صنایع دستی این استان را تولید می کنند .

هر ساله هزارو۵۱ نفر عشایر عرب جرقویه در قالب۲۱۴ خانوار از مناطق ییلاقی چهار محال و بختیاری ، فارس و مناطق شهرضا، دهاقان و سمیرم اصفهان وارد منطقه قشلاقی جرقویه می شوند.
این محدوده شامل مناطق نصرآباد،پیکان، مالواجرد ، حارث آباد، رامشه ،آب شتر تا مرز شهرستان آباده در استان فارس است