انتخاب صفحه

مالواجرد

۲۰۱۵۰۲۱۶_۰۹۴۵۵۵ ۲۰۱۵۰۲۱۶_۰۹۴۶۰۲ ۲۰۱۵۰۲۱۶_۰۹۴۶۲۰ ۲۰۱۵۰۲۱۶_۰۹۴۶۳۰ ۲۰۱۵۰۲۱۶_۰۹۴۸۰۹ ۲۰۱۵۰۲۱۶_۰۹۴۸۱۵ ۲۰۱۵۰۲۱۶_۰۹۴۹۰۰ ۲۰۱۵۰۲۱۶_۰۹۴۹۳۴ ۲۰۱۵۰۲۱۶_۰۹۵۰۰۴ download IMG_0425 IMG_0929 IMG_0930 IMG_0931 IMG_1482 IMG_1489 IMG_1500 IMG_4829 IMG_4833 IMG_4863

این روستا در ۱۲۹ کیلومترى جنوب شرقى اصفهان و ۱۲ کیلومتری حسن آباد جرفویه قرار گرفته است و آب و هواى کویرى و معتدل و خشک دارد. کوه‌هاى دملاح، کوتوره و سفید در شمال آبادى است و دریاچه نمک تالاب گاوخونى و کویر خارا در ۱۶ کیلومترى شرق آن قرار دارد. جمعیت روستا بالغ بر ۹۰۰ نفر می باشد که مهاجرت به شهرهایی مثل تهران و اصفهان در سالهای گذشته وجود داشته است به طوری که در ایام تعطیل و در عید نوروز شمار جمعیت روستا افزایش قابل توجهی می یابد وجود یک چشمه آب طبیعی زیبا در دل کویر ، یک مسجد قدیمى ،کوچه های باریک و مسقف ، قلعه ، چندین برج دفاعی ، کبوترخانه وکوچه باغهای آن بر زیبایی روستا افزوده است . بافت روستا در حال تغییر بوده و امید است با همت اهالی و مدیریت روستا و توجهه مسئولین مربوطه روند تغییر در بافت روستا پایان یافته و مرمت بافت های فرسوده آغاز گردد . وجود یک شبکه رادیویی مختص روستا از نکات قابل توجه بوده که می تواند در فرهنگ سازی جهت حفظ آثار تاریخی نقش بسزایی داشته باشد .

احمد شهباز