انتخاب صفحه

رباط شاه عباسی ورزنه

1 (1) 1 (69) Picture-137

این کاروانسرا  یکی از یادگارهای عهد صفوی به شمار می رود که دارای پلانی دو ایوانی است . که با مساحت حدود ۹۰۰ متر مربع بخش غرب حصار شهر ورزنه و در کنار دروازه دیزی قرار دارد . این بنا پلانی بسیار زیبا و شبیه به کاروانسرای برسیان دارد تا جایی که می توان گفت معمار هر دو بنا یکی بوده است . این رباط را به محمد علی بیک نسبت می دهند که احتمال دارد از ساخته های محمد علی بیک صفوی بوده باشد .

پلان کلی کاروانسرا شامل دو ایوان در سمت شمال و جنوب می باشد ، ایوان شمالی در مقابل سردر ورودی قرار دارد و ایوان جنوبی در مقابل فضایی گنبدی شکل قرار دارد که اگر چه سقف آن تاحد زیادی تخریب شده است اما به جرعت می توان گفت که زیبا ترین بخش کاروانسرا است .  دور تا دور حیاط کاروانسرا حجره ها قرار دارند ، در سمت شرق و غرب هر کدام ۵ حجره و در دو سمت شمال و جنوب ۴ حجره قرار دارد ، جمعاً این کاروانسرا دارای ۱۸ حجره برای اسکان مسافرین می باشد .

دور تا دور کاروانسرا فضایی پشت حجره ها شتر خان وجود دارد که ورودی آنها از چهار گوشه حیاط است و در چهار گوشه کاروانسرا فضای شتر خان به فضایی مربع با چهار ستون در وسط آن تبدیل می شود .