انتخاب صفحه

خورجین بافی دستی حسین صادقی

آدرس :  کارگاه خانگی ، شهر حسن آباد محله مسجد دستجردوک

پارچه بافته شده زخیم در حد زخامت گلیم بوده و از جنس نخ پنبه و پولیستر می باشد ، قیمت خورجین های بافته شده هم اکنون بین ۴۵۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان می باشد.