انتخاب صفحه

خطر درکمین گردشگران و محیط زیست تالاب بین المللی گاوخونی

اگر چه استفاده از مواهب الهی در طبیعت حق انسان و تمام موجودات زنده محسوب می شود اما استفاده بی حد ومرز و نادرست می تواند برای جوامع بومی و زیست محیطی منطقه تهدید تلقی گردد مجهز شدن انسان به تکنولوژی روز دلیلی بر لزوم فتح همه قلعه ها نمی باشد . تالاب بین امللی گاوخونی با تنوع زیستی بالای خود می تواند جوابگوی سلیقه های مختلف در عرصه گردشگری باشد وجود دریاچه ، جنگل گز ، جنگل تاغ ، نیزار ، دریاچه نمک ، رودخانه زاینده رود ، فرهنگ بومی و … اینها هدیه طبیعت به انسان است که متاسفانه  هراز چند گاهی دیده می شود که حرکت های جهت برهم زدن توازن آن صورت می گیرد عمومی ترین آن رها کردن زباله می باشد اما فرا تراز آن طمع انسان جهت دستیابی به نقاط بکر است که می نواند تهدیدی برای خود انسان و همچنین طبیعت باشد .گردشگران عزیز باید متوجه باشند که اگرچه ما تالاب گاوخونی را خشک کردیم اما این دلیل نمی شود که ما بتوانیم طول وعرض آنرا با خودرو به گشت و گذار بپردازیم و اگر در این مسیر، طبیعت از ابزار دفاعی خود استفاده کرد نباید ما گله مند شوم چون مقصر خود ما هستیم

احمد شهباز ورزنه

۲۰۱۴۱۱۰۶_۱۴۱۱۲۰ ۲۰۱۴۱۱۰۶_۱۴۱۹۴۵