انتخاب صفحه

خانه میرمیران

emad novroz (63) emad.n (8) IMG_0256 mirmiran (11)

مشخصات بنا
مجموعه میرمیران با مساحت تقریبی ۳۶۰۰ متر مربع مشتمل بر دو خانه و برج دیده بانی است . بنای شمالی به صورت مجموعه بیرونی و اندرونی وبا مساحت تقریبی ۱۳۱۵ متر مربع احداث شده و ورودی آن درجبهه شمال شرقی بناست که از طریق فضایی باخم قائم به اندرونی متصل می شود . فضاهای بیرونی در سه جبهه شمال ، شرق و غرب حیاط وسیع این بخش چیده شده است . ضلع شمالی مشتمل بر سه اتاق باسقف کلیل است که اتاق میانی با ایوان سر پوشیده در ضلع جنوبی مرکزیت خود را حفظ کرده است . فضا های این بخش در دو اشکوب بنا شده اند . اتاقهای ضلع غربی با ابعادی وسیع و غیر منظم به صورت انباری و بخش سرویس دهی دارای کاربری بوده اند ضلع جنوبی با بدنه سازی جرزو دهانه با قوس دسته زنبیلی با نمای مقابل (ضلع شمالی ) هماهنگ شده است
فضا های ضلع شرقی مشتمل بر تالار مستطیلی و دو اتاق در طرفین است ؛ این فضاها از یک جهت به ایوان بیرونی و از طرف دیگر به حیاط اندرونی اشراف دارند . دسترسی به بخش اندرونی از طریق راهروی میسر می شود . فضا های این بخش شامل اتاق مربع شکل ضلع شمالی ، اتاق سه دری ضلع جنوبی است ؛تالار و شاهنشین ضلع شرقی در این حیاط از دیگر فضا های این بنای تاریخی است . این تالار فضایی هشت گوش در ضلع شرقی خود دارد که با سقف گنبدی پوشیده شده است . در منتهی الیه شرقی این مجموعه فضا هایی وجود دارد که به نظر می رسد متعلق به بنایی دیگر بوده و به بنای اصلی متصل شده است ؛ فضا ها شامل اتاقی وسیع با چهار ستون قطور در میانه ان است که سقف طاق و تویزه را بر فراز خود دارند .تیغه ای آجری دو دهانه این اتاق را جدا کرده است . در کنار این بخش دو اتاق در یک ردیف قرار گرفته اند که پوشش آنها به صورت طاق و گنبدی است ؛ فضا های این بخش در دو اشکوب بنا شده اند
بخش دیگر این مجموعه خانه ای در جبهه جنوبی است . این خانه نیز احتمالاً در گذشته به صورت مجموعه بیرونی و اندرونی بوده که در حال حاضر بخشهای وسیعی از آن تفکیک گشته و تنها فضا های جبهه شرقی و دو اتاق در ضلع شمالی باقی مانده است . اتاق سه دری جبهه شمال شرقی در کنار خود دارای دو اتاق با پوشش سقف گنبدی است . در اتاق دوم کلیه سطوح به تزیینات نقاشی با تصاویر پرندگان ، شکار حیوانات و گلهای شاه عباسی و خوشنویسی مزین است . سقف گنبدی اتاق دارای کاربندی مقرنس می باشد . فضاهای این قسمت نیز در دواشکوب بنا شده بوده اند که در حال حاضر اشکوب فوقانی کاملاً تخریب گشته است .