انتخاب صفحه

خانه ملا علی خان میر پنج

 IMG_0177 IMG_0184 IMG_0186 IMG_0199 IMG_0201 IMG_0204 IMG_0206 IMG_0208

در سال ۱۳۰۱ هجری قمر که ملا علی خان میر پنج به دلایل امنیتی مرکز حکومت را ازینگ آباد به روستای باستانی گنج آباد منتقل کرد اقدام به آبادانی این روستا نمود . یکی از ساختمانهای با شکوهی که به دستور وی در گنج آباد نو ساخته شد همین ساختمان است که به کردی شهرت داشته است و این نام مطابق با نوعی اتاق بزرگ ۱۱ دری است که در آن واقع شده است . بنا ، به گفته بانو اقدس پور آزادی دختر ملا علی خان و برابر تاریخ کنده کاری شده روی کوبه چوبی آن در سال ۱۳۰۲ به پایان رسیده است .

این خانه زیبا به صورت حیاط مرکزی بوده که آثار چهار باغچه و یک حوض در میان آن مشخص است بنا علاوه بر بخش شاه نشین ( کردی ) که در ضلع شرقی است و نمای اصلی را تشکیل می دهد ، دارای بخشهای تابستان نشین و زمستان نشین بوده که در دو جهت جنوب و شمال حیاط واقع شده اند . همچنین اجزاء دیگر یک ساختمان کامل همچون هشتی ورودی و حوض خانه ( که در غرب واقع شده ) و انبار و اصطبل در این خانه منظور شده است . ساختمان به صورت خشتی با سقف تیر چوبی و در معدود فضاها به صورت گنبدی اجرا شده است . ورودی اصلی به ساختمان از جبهه غربی و از داخل یکی از کوچه های قلعه صورت می گرفته ولی دو ورودی فرعی دیگر در جبهه شمالی نیز که یکی به حوضخانه و دیگری به حیاط هشتی شکل منتهی می شده است . قابل توجه هستند .