انتخاب صفحه

خانه غفوری

IMG_0161 IMG_0171 Picture-147 Picture-151

 

با توجه به مشخصات بنا و تحقیقات محلی و سبک معماری قدمتی ۲۰۰ ساله ( اواخر دوره قاجار ) برای بنا تعیین می گردد .

خانه غفوری با مساحتی در حدود ۱۳۰۰ متر مربع بنا شده است . فضاها در چهار جبهه حیاط مستطیل شکل خانه و در یک اشکوب چیده شده اند . ورودی خانه در گوشه ضلع جنوب غربی واقع شده و شامل هشتی است که توسط راهرویی طویل به گوشه ضلع غربی متصل می شود . جبهه زمستان نشین در شمال حیاط جای دارد و مشتمل بر تالار مستطیلی و دو اتاق در طرفین است . بخش تابستان نشین خانه در ضلع جنوبی شامل تالار چلیپا شکل و دو اتاق سه دری طرفین آن است . ارتفاع در این قسمت بیشتر از سایر قسمتهای بنا بوده و در حدود ۴/۶ متر می باشد . پوشش سقفها به صورت طاق و چشمه بوده و برای خنک کردن فضا در تابستان در شاه نشین یک بادگیر تعبیه شده است . دسترسی به تالار از طریق دو راهرو در طرفین تالار میسر می گردد . جبهه شرقی خانه مشتمل بر تالار چلیپایی شکل و دو اتاق سه دری است که به ایوانی به عمق دو متر مشرف می شوند . راهرویی تعبیه شده در طرفین سه دری ها به مطبخ و بخش سرویس دهی خانه منتهی می گردد . جبهه غربی شامل سه اتاق سه دری متشابه که به صورت متوالی کنار یکدیگر چیده شده اند می باشد .

در سالهای اخیر سرویس بهداشتی بنا که در گوشه شمال غربی حیاط قرار داشته است تخریب شده است . به علاوه به قسمتهایی و پنجره های بنا آسیب جدی وارد شده است . همچنین به علت عدم وجود عایق رطوبتی مناسب ، به قسمتهایی از سقفها آسیب جدی وارد شده است . سقف اتاق میانی جبهه شرقی فرو ریخته است . بعلاوه پوشش سقف مطبخ نیاز به بازسازی دارد . همچنین هره های بام کاملاً از بین رفته اند .