انتخاب صفحه

تخت سرخ  ازجزیره ای در دریای گاوخونی تا تختی در دشت جن

تخت سرخ در ۴۵ کیلومتری روستای حارث آباد از بخش جرقویه علیا قرار دارد که از دور به صورت یک خط صاف که نسبت به اطرافش بلند تر است به نظر می رسد این خط از شمال دریاچه گاوخونی یعنی کنار کوه سیاه در صورتی که هوا صاف و افق شفاف باشد به هنگام صبح و عصربه رنگ قرمز قابل مشاهده است . جایی وسوسه انگیز که انسان را از دور به طرف خود فرامی خواند به هنگام نزدیک شدن به آن کاملاً می توان تصور کرد که در دریا به سوی یک جزیره ناشناخته در حال حرکت هستی و به عبارتی ، این همان جزیره ای است که زمانی که گاوخونی دریا بوده ؛ بر روی آن می توانستی امواج دریا را مشاهده کنی پدیده ای شگفت انگیز که به انسان این امکان را می دهد که میلیونها سال به گذشته گاوخونی برگردد. جزیره ای دور افتاده که سکوت محض برآن حاکم است و فرمانروایان واقعی آن اجنه می باشند البته تخت سرخ سکوت آن توسط بولدوزرهای آهنی و انفجار دینامیت در یکی دو دهه قبل شکسته شد و  فعالیت معدنی بر روی آن آغاز گردید  اما خوشبختانه خیلی زود کار استخراج پایان یافت  و مجداداً سکوت برآن حاکم شد ، الان کاملا ً می توان تصور کرد که اجنه بر روی ساحل صخره ای آن نشسته و پا های خود را آویزان کرده اند و در حالی که در دست پرچم قرمز دارند ناظر کشتی های کویر نوردی هستند که به سوی آن در حال حرکت می باشند . احمد شهباز ورزنه

IMG_3238 IMG_3266 IMG_3268 IMG_3150 IMG_3159 IMG_3222 FILE0187 FILE0198 FILE0254 FILE0083 FILE0106 FILE0180 FILE0071 FILE0080