انتخاب صفحه

برج خطیره فارفان

IMG_0389 PICTURE_196 PICTURE_198

روستای فارفان در بخش بن رود ودر ۲۰ کیلومتری ورزنه و ۱۰ کیلومتری قلعه تاریخی قورتان واقع است که در دوره های مختلف تاریخی ازاهمیت و موقعیت خاصی برخوردار بوده است در کتاب (( تاریخ اصفهان و ری )) می خوانیم (( در زمان دیلمیان دو بلده حاکم نشین مخصوص در اصفهان بوده است اول فیروزان لنجان در دو طرف زاینده رود و دوم فارفا آن رودشت که شهری نامی و بلوکات رودشتین ، جرقویه  وقهپایه از توابع آن قصبه گرانمایه بوده است )) همچنین در کتاب ((فرهنگ جامع نامها و آبادیهای کهن اصفهان)) می خوانیم ((در فارفاآن صحرایی است به نام باغ کوشک و یک ساختمان گلی بزرگی که تا چند سال پیش با عظمت و وجاهت وجود داشت . وقتی آنرا می دیدی ، می پنداشتی که جزء عظیمی از عمارتی جسیم و حجیم بوده است و چنین می نمود که کوشکی بوده است و این صحرای وسیع هم باغی منسوب به آن کوشک که نامش مانده و خود از میان رفته است و وقت و بی وقت که من این عمارت جسیم را می دیدم دایماً از آن فر ریخته و کوچکتر شده بود و می رفت که یکسره نابود شود . ))

برج خطیره فارفان در مقطع هشت ضلعی بنا شده که قطر داخلی آن ۸ متر و دارای ارتفاع ۱۶ متر بوده است . این بنای با شکوه همانگونه که از نامش بر می آید برج یادبودی بوده که احتمالاً ۲ قبر از بزرگان سلجوقی را در بر داشته است این بنا از نوادر بناهای تاریخی استان اصفهان می باشد که متاسفانه بخش عظیمی از آن بر اثر تخریب عمدی فرو ریخته و اکنون تنها یک چهارم آن باقی مانده است . بخش باقی مانده دلالت بسیار خوبی بر عظمت و معماری با شکوه آن دارد. برج خطیره کاملاً شبیه به هشتی یک خانه اجرا شده اما در ابعاد بسیار بزرگ . هشت ستون  قطوربا چرخشی منظم اضلاع بنا را تشکیل می دهد  . در چرخش اضلاع ، ضلعی که کاملاً به طرف قبله است تبدیل به محراب شده که با مقرنس کاری تزیین یافته است . دستگاه راه پله آن که از داخل برج شروع می شده پس از نیم دور چرخش دور برج به ارتفاع ۹ متری می رسیده که در این ارتفاع ما راهروی را می بینیم که دور برج می چرخیده است و سپس به پشت بام سازه که گنبدی بسیار زیبا بوده راه پیدا می کرده است  راهور در چرخش خود دور برج در هر ضلع دارای پنجره ای رو به داخل و بیرون بوده ،که با این وصف ۸ پنجره باز وظیفه تامین نور و تهویه هوای برج را بر عهده داشته است

برج خطیره فارفان بنای بسیار با ارزشی است که می توان آنرا هم ردیف برج خرقان قزوین تلقی کرد  این درحالی است که کاملاً مورد بی مهری و فراموشی قرار گرفته است .

احمد شهباز ورزنه