انتخاب صفحه

اقامتگاه سنتی تودشک

واقع در شهر تاریخی تودشک بین نایین و اصفهان می باشد با مدیریت آقای محمد جلالی فاصله شهر تودشک تا شهر تاریخی ورزنه و کویر گاوخونی ۵۷ کیلومتر می باشد

94.01.20 024 94.01.20 027 94.01.20 034 94.01.20 046