انتخاب صفحه

آب انبار شهیدان

IMG_1796 IMG_1797 IMG_1801 IMG_1804

مشخصات بنا :

این آب انبار با استناد به گفته افراد مسن و مطلع شهر اولین آب انبار ساخته شده در هرند می باشد که با توجه به کتیبه موجود در آب انبار جول آباد که دومین آب انبار هرند است به اوایل دوره قاجار می رسد .

این آب انبارمعروف به آب انبار کشته و یا آب انبار محله شهیدان می باشد . پاشیر این آب انبار دارای سر در زیبایی می باشد و دارای ۳۹ پله می باشد و در بافت قدیم تقریباً سالم شهر قرار گرفته است و سازه های بنا های دیگر به آن تکیه داده اند ، چهار بادگیر بنا دارای ارتفاع ۹۴۰سانتیمتر می باشد که در مرکز آنها گنبدی با دهانه ۱۴ متر و خیز ۷۸۰ سانتیمتر قرار گرفته است که دهنه های سه تا از بادگیرها مسدود شده است . بناهای اطراف گنبد آب انبار تخریب شده ودو حسینیه بزرگ با طرح قبه الصخره در کنار آن ساخته شده است