انتخاب صفحه

آب انبار حاج محمد جعفر

IMG_0781 IMG_3432 Picture-532

آب انبار حاج محمد جعفر مربوط به دوران صفویه  می باشد و چون توسط شخصی به نام حاج محمد جعفر  ساخته شده و به همین نام نیز معروف می باشد . این بنا در بیرون از حصار شهر و کنار دروازه فچویز قرار دارد .

این آب انبار مساحتی در حدود ۱۲۰ متر مربع شامل فضای مخزن و ورودی می باشد . در قسمت شمال مخزن ورودی آب انبار تعبیه شده است . که پس از پر کردن مخزن این قسمت بسته خواهد شد .یکی از خصوصیات آب انبارهای شهر ورزنه بالا بودن سطح آنهاست در نتیجه برای اینکه حجم آب را افزایش دهند آب انبار را در سطح وسیع می ساختند .  این آب انبار دارای پاشیر نبوده و برای برداشت آب از پله های واقع در  غرب آب انبار استفاده می کرده اند . همچنین این آب انبار دارای  بادگیری  است مربع شکل و ارتفاع ۵/۸ متر که در قسمت شمال آن بر روی یک پنجره مشبک  که  برای تهویه و خنک شدن آب مخزن تعبیه شده است قرار دارد  .

این آب انبار دارای پلان مربع شکل با ۹ چشمه تاق می باشد که چهار ستون وسط آن قرار دارد و چنانکه گفته شد پاشیر آن در سمت غرب آن قرار دارد .

این بنا در سالهای گذشته کاربری خود را از دست داده و در حال حاضر هیچ گونه استفاده ای از آن نمی شود . به دلیل دارا بودن معماری با ارزش و قرار گرفتن بنا در بافت شهر ورزنه به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده بافت حائز اهمیت است . این بنا اکنون توسط شهرداری شهر ورزنه در حال مرمت است .

تامین آب ، آب انبارهای ورزنه در موقع طغیان آب زاینده رود انجام می گرفته و آب مورد نیاز ۶ ماهه آن را تأمین می کرده است این در حالی است که اکثر جاها آب انبارها را توسط قناتها پر می کرده اند .